Notificare cu privire la protecția datelor personale

 1. Informaţii Generale

 

    a) Introducere

În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Astfel, considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale personale și drepturile tale. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

 

    b) Operatorul

Noi, societatea BE KINETIQ SRL cu sediul în Bucuresti, Str. Maguricea Nr. 20, Bl. P7, Ap. 1, Sector 1, reprezentăm operatorul, în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, te rugăm să contactezi ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le poți găsi mai jos.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul tău.

Refuzul tău determină imposibilitatea operatorului (BE KINETIQ SRL) de a efectua programarile serviciilor medicale conexe dorite de Dvs. in clinica noastra.

 

    c) Datele cu caracter personal

BE KINETIQ SRL prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele, adresa de domiciliu și adresa de e-mail;
 • Datele din cartea de identitate, CNP, numărul de telefon;
 • Comunicațiile pe care le faci cu noi sau pe care le direcționezi către noi prin scrisori, e-mailuri, SMS, apeluri și rețele de socializare;
 • Informații despre computerul tău și despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv adresa ta IP, locația geografică, tipul de browser, sursa de referință, durata vizitei și numărul de afișări ale paginii

 

 1. Informaţii cu privire la Procesare

a) Tipurile de prelucrare a datelor

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

b) Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

BE KINETIQ SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

c) Scopul și temeiul prelucrării datelor

Înregistrarea utilizatorilor. Vom procesa datele personale colectate prin programarilor telefonice si a chestionarului completat in clinica, în vederea unei mai bune și facile administrări. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

Îndeplinirea unor obligații legale. Pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Folosim informațiile tale de plată în scopuri de contabilitate, facturare și audit și pentru detectarea și/sau prevenirea oricăror activități frauduloase. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.

 

    d) Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2 lit. c) utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterninciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere, pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonica.

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

 

e) Perioada stocării datelor

BE KINETIQ SRL stochează datele tale cu caracter personal cât timp este necesară prelucrarea dar nu mai mult de 5 ani. Vom da curs solicitarii stergerii datelor sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

 1. Drepturile tale

Poți contacta societatea pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul nr. 2016/679 la următoarele date de contact:

BE KINETIQ SRL cu sediul în Bucuresti, Str. Maguricea Nr. 20, Bl. P7, Ap. 1, Sector 1

Pentru obținerea unor interpretări oficiale legate de exercitarea drepturilor care decurg din legislația privind protecția datelor cu caracter personal sau pentru a îți exprima nemulțumirile legate de maniera în care CIB MEDICAL SRL asigură prelucrarea datelor cu caracter personal, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele coordonate de contact: București, bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

În conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi ”uitat”) și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR).
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR) –  poți solicita restrictionarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
 5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 6. Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea – te poți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim, (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
 7. Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul tău. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideri că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
 9. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

În plus, am numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

 

 1. Securitatea prelucrării

BE KINETIQ SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele tale cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii noștri precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama BE KINETIQ SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Ne asigurăm ca partenerilor nostri contractuali care au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm le impunem obligații contractuale în conformitate cu prevederile legale și că verificăm respectarea de către aceștia a obligațiilor pe care și le-au asumat. Aceștia vor prelucra datele personale în numele și pentru noi, numai în conformitate cu instructiunile primite de la aceasta și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse.

 

 1. Exonerare de răspundere

Site-ul www.be-kinetiq.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea BE KINETIQ SRL. BE KINETIQ SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. BE KINETIQ SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

 1. Prelucrare automată de date. Cookie

Site-ul www.be-kinetiq.ro folosește identificatori de tip Cookie. Ai mai jos Politica noastră de Cookie și îți poți exercita dreptul de a dezactiva Cookies:

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiența plăcută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor (ex. preferințele în materie de confidențialitate online, cosul de cumpărături sau publicitate relevant) sau sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să întelegem cum un utilizator interacționează cu pagina noastră web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: temporare (limitate per sesiune) și persistente.

Cookie-urile temporare sunt stocate până la închiderea site-ului sau browserului iar cookie-urile persistente sunt fișiere ce rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă nelimitată de timp până când sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către www.be-kinetiq.ro ?

BE KINETIQ SRL foloseşte cookie-uri în următoarele scopuri:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, înregistrare, marketing, geo-targetare

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, te vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul tău, îți vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.